φούρνος

Τοποθετήστε την συσκευασία που βρίσκεται μέσα στο κουτί σε φούρνο μικροκυμάτων για πέντε με έξι (10-12min) λεπτά στη μέση ισχύ χωρίς να την ξεπαγώσετε.