Κανένας συμβιβασμός στην διασφάλιση της ποιότητας.

Η διασφάλιση της ποιότητας ήταν πάντοτε η πρώτη προτεραιότητα στην επιχείρηση μας. Χρόνο με τον χρόνο υιοθετήσαμε και αναπτύξαμε συστήματα και διαδικασίες ικανές να καλύψουν τις απαιτητικές ανάγκες πελατών μας από όλο τον κόσμο.

Η “STOHOS” βάζοντας ως απώτερο σκοπό να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια τροφίμων, την γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση των πελατών της και στην μηχανοργάνωση της σε όλα τα επίπεδα. Ακολουθώντας τις διαδικασίες των συστημάτων BRC & IFS, που είναι γνωστά για τις υψηλές απαιτήσεις τους, αλλά και πάντα σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, έχουμε καταφέρει να προσφέρουμε ασφαλή τρόφιμα στο καταναλωτικό κοινό.

Μόνο μερικά από τα κρίσιμα σημεία που ελέγχουμε με σκοπό την προσφορά ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών είναι:

Αγορές

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗMEΝΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥTEΣ: επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε με προμηθευτές που είναι πιστοποιημένη με αντίστοιχα συστήματα (BRC ή IFS).

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: φροντίζουμε μία φορά τον χρόνο να επισκεπτόμαστε και να ελέγχουμε τις εγκαταστάσεις των προμηθευτών μας.

ΕΠΙΛΟΓH ΚΡΕΑΤΩΝ: Επιλέγουμε συγκεκριμένες ράτσες ζώων που είναι αποδοτικότερα και διακρίνονται παγκοσμίως για τις γευστικές τους αποχρώσεις.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: Κάθε μήνα διενεργούνται μικροβιολογικοί έλεγχοι στις πρώτες ύλες που παραλαμβάνουμε σύμφωνα με το σύστημα και τον ετήσιο προγραμματισμό αναλύσεων.

ΑΜΕΣΑ: Έχουμε συνάψει συμφωνίες με εταιρίες μεταφορών που βρίσκονται άμεσα στα σημεία της φόρτωσης.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ: Ελέγχουμε με δορυφορικό σύστημα τις θερμοκρασίες μεταφοράς των εμπορευμάτων και πρώτων υλών που μεταφέρονται για λογαριασμό μας.

Μεταφορά

Παραλαβή & αποθήκευση

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ: Ελέγχουμε τις θερμοκρασίες των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών την στιγμή της παραλαβής αλλά και ολόκληρης της διαδρομής, με δορυφορικό σύστημα.

FIFO & ΙΧΝΗΛΑΣΗΜΟΤΗΤΑ: Με κάθε παραλαβή καταχωρούμε στο σύστημα ιχνηλασημότητας “ΠΑΡΑΛΑΒΗ” τα προϊόντα που εισέρχονται στους αποθηκευτικούς μας χώρους και δημιουργούμε την σήμανση του. Με βάση το σύστημα αποθήκευσης FI.FO. το οποίο πιστοποιείται με την βοήθεια του συστήματος ιχνηλασημότητας μεταφέρονται στα επόμενα στάδια το εμπορεύματα και οι πρώτες ύλες.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η εταιρία μας λειτουργεί στις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις αποθήκευσης τροφίμων.

ΙΧΝΗΛΑΣΗΜΟΤΗΤΑ: Με την βοήθεια του συστήματος ιχνηλασημότητας “ΠΑΡΑΓΩΓΗ” που στηρίζεται στην λογική “on spot info”, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την ταυτότητα των υλικών αλλά και τις συνθήκες με τις οποίες δημιουργούμε κάθε κιλό από τα παραγόμενα προϊόντα μας.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ: Διενεργούμε 1684 ελέγχους θερμοκρασίας το 24ωρο σε διάφορα στάδια της παραγωγής αλλά και της αποθήκευσης σε ενδιάμεσα αλλά και τελικά προϊόντα μας.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ: Ελέγχουμε κάθε κιλό παραγόμενου προϊόντος για την απουσία μεταλλικών αντικειμένων και κάθε 20 λεπτά πιστοποιούμε την ορθή λειτουργία του κάθε ενός από τους ανιχνευτές μετάλλων που βρίσκονται στις γραμμές παραγωγής μας.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ: Διενεργούνται περίπου 1251 μικροβιολογικοί έλεγχοι σε κάθε γραμμή παραγωγής μας ετησίως με σκοπό την διασφάλιση των τροφίμων που προσφέρουμε.

Παραγωγή & αποθήκευση

Διάθεση

ΟΧΗΜΑΤΑ: Ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς τον στόλο των οχημάτων μας στα οποία έχουμε εγκατεστημένο δορυφορικό σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας θαλάμου με σκοπό να διατηρούμε αδιάσπαστη την αλυσίδα θερμοκρασίας κατά την διανομή των εμπορευμάτων μας. Επίσης τηρούμε αυστηρά προγράμματα συντήρησης και καθαριότητας για το κάθε όχημα με σκοπό την διασφάλιση της ορθής διανομής και διάθεσης των προϊόντων μας.

ΙΧΝΗΛΑΣΗΜΟΤΗΤΑ: Με την βοήθεια του συστήματος ιχνηλασημότητας και του υποσυστήματος “ΔΙΑΘΕΣΗ”, είμαστε σε θέση να γνωρίσουμε μέσα σε λίγα λεπτά τους κωδικούς παρτίδας παραγωγής που έχει παραλάβει ο κάθε μας πελάτης στην κάθε μια από τις παραγγελίες του.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ομάδα δώδεκα πωλητών εκπαιδεύεται συνεχώς σε νέες τεχνικές μαγειρέματος και στην ετοιμασία των προϊόντων μας ώστε να είναι ικανοί να συμμετέχουν στην δημιουργία των καταλόγων των πελατών μας.