Ταχ. Διεύθυνση: Λάκκωμα Χαλκιδικής, Τ.Κ. 57500
Τηλ. 0030 23990 51644-8, Fax: 0030 23990 51649
E-mail: sales1@stohos-foods.gr

Postal Address: Lakkoma Halkidikis, Zip: 57500
Tel. 0030 23990 51644-8, Fax : 0030 23990 51649
E-mail: sales1@stohos-foods.gr

Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2014